OP Vuosi 2018

OP Ryhmä

Asiakkaidensa omistama finanssiryhmä

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä ja täysin asiakkaidensa omistama. OP Ryhmän muodostavat 156 itsenäistä osuuspankkia sekä niiden omistama keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Noin 1,9 miljoonaa omistaja-asiakasta omistavat osuuspankit ja sitä kautta koko OP Ryhmän, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 000 henkilöä.

OP:n toiminta perustuu osuustoiminnallisuuteen – yhdessä tekemiseen ja menestykseen jakamiseen asiakkaidemme kanssa, yhteisön tarpeita täyttäen. Perustehtävämme on luoda vahvan vakavaraisuuden ja tehokkuuden avulla kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölle. Arvopohjamme muodostavat vastuullisuus, ihmisläheisyys ja yhdessä menestyminen.

OP:n liiketoiminta on jaettu kolmeen pääliiketoiminta-alueeseen, jotka ovat pankkitoiminnan henkilö- ja pk-yritysasiakkaat, pankkitoiminnan yritys- ja instituutioasiakkaat sekä vakuutusasiakkaat.

Lue lisää OP Ryhmästä

Pääjohtajan katsaus

Kaikki uudistamis­toimemme tähtäävät omistaja-asiakkaan hyödyn maksimointiin.

Tämän päivän muuttuvassa maailmassa yrityksiltä vaaditaan nopeaa reaktiokykyä – strategian on elettävä ajassa.

OP Ryhmässä tarkensimme vuonna 2018 strategista näkemystämme finanssialan murroksen vauhdista ja ryhdyimme uudelleenorganisoimaan toimintaamme. Samaan aikaan menestyimme hyvin asiakasliiketoiminnassa ja markkina-asemamme vahvistui. Saavutimme vahvan tuloksen, mikä mahdollistaa toimintamme kehittämisen edelleen.

Uudistumme asiakkaan eduksi. Omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävän taloudellisen menestyksen, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen on perustehtävämme. Syksyllä päivitetty visiomme tukee tätä tehtäväämme vahvasti. Tavoitteemme on olla johtava ja vetovoimaisin finanssiryhmä Suomessa – johtava toimija asiakasmäärillä mitattuna ja edelläkävijä, josta muut ottavat mallia.

Lue koko katsaus

Strategia

Olemme kirkastaneet strategiamme painopisteitä, jotta voimme vastata toimintaympäristön muutoksiin ja asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin. Toimintamme perustana on edelleen vuonna 2016 vahvistettu strategia. Sen painopisteiden tarkentamisen avulla rakennamme uutta aiemmin luodun vahvan pohjan päälle.

Uusi visiomme on olla Suomen johtava ja vetovoimaisin finanssiryhmä niin henkilöstön, asiakkaiden kuin yhteistyö- ja sidosryhmienkin näkökulmasta. Tämän vuoksi strategian painopisteiksi on nostettu erinomainen työntekijäkokemus, paras asiakaskokemus ja omistaja-asiakasmäärän kasvu vähintään kahteen miljoonaan. Kaksi muuta strategista painopistettä tukevat näitä: tuottojen kasvun tulee olla kulujen kasvua nopeampaa ja kehittämisen tuottavuus halutaan maksimoida.

Lue lisää strategiasta

Vuoden 2018 kohokohdat

Pilotoimme helmikuusta 2018 alkaen digitaalista asuntolainapäätöstä, jonka käyttö laajeni loppuvuoden aikana yli sataan osuuspankkiin ja kattamaan kahden velallisen lainapäätökset. Automaattisen asuntolainapalvelun kautta asiakas voi hakea ja saada asuntolainapäätöksen ja -tarjouksen nopeasti ja automaattisesti verkossa. Palvelun kautta oli joulukuussa vastaanotettu jo yli 5 700 hakemusta.
Mobiiliavaimen ja OP-mobiilin käyttö kasvoi: Joulukuussa 2017 lanseerattu vahvistusväline Mobiiliavain julkaistiin alkuvuoden 2018 aikana kaikille OP-mobiilin käyttäjille. Sen avulla voi vahvistaa tapahtumia ilman avainlukulistaa. Jo yli puoli miljoonaa OP-mobiilin käyttäjää on ottanut Mobiiliavaimen käyttöön. OP-mobiilin käyttö on kasvanut yli 22 miljoonaan kirjautumiseen kuukaudessa.
Tukea talous- ja digitaitoihin: Vuoden 2018 aikana tuimme yhteensä 42 000 lapsen ja nuoren taloudenhallintaa yli 500 tilaisuudessa ympäri Suomen ja järjestimme noin 800 avointa digiopastusta senioreille. OP on valtakunnallisen yhdeksäsluokkalaisille järjestettävän Taloustaitokilpailun pääyhteistyökumppani. Nuorten talouslukutaitojen edistäminen on tärkeä vastuullisuusteemamme.
OP.mediaan elokuussa julkistettu OP Sijoittajakoulu käsittelee sijoittamista ja säästämistä hauskasti ja ymmärrettävästi videoina, podcasteina ja artikkeleina. Sijoittajakoulu on kerännyt yli 1,5 miljoonaa katseluminuuttia. Jaksoissa keskustellaan esimerkiksi sijoittamisen aloittamisesta, osakesijoittamisen perusteista ja vastuullisesta sijoittamisesta. Katso lisää

Lue lisää vuoden kohokohdista